Rejlers tecknar avtal med Agder Energi

Print
| Source: Rejlerkoncernen AB
Agder Energi och Agder Energi Nett har utnyttjat två optioner i ramavtalen för
tekniska konsulttjänster med Rejlers norska verksamhet. Optionerna har ett
uppskattat ordervärde på 45 miljoner norska kronor. I en tid då erfarna
ingenjörer är något av en bristvara säkrar Agder Energi genom dessa ramavtal
tillgången till spetskompetens.
Inom ramen för avtalen kommer Rejlers att leverera konsulttjänster inom elkrafts
- och energiområdet. Rejlers kommer även att besikta och genomföra revisioner i
elanläggningar samt utbilda kring elsäkerhetsfrågor på skolor.

– Detta är viktiga och stora avtal för Rejlers. Vi ser fram emot att fortsätta
utveckla vårt goda samarbete med Agder Energi Nett som är ett av Norges mest
innovativa nätbolag, säger Morten Thorkildsen, vd Rejlers Norge.

– Vi är mycket nöjda med avtalen som innebär att vi får tillgång till erfarna
ingenjörer med spetskompetens, säger Svein Are Folgerø, vd Agder Energi Nett.

För ytterligare information kontakta:

Morten Thorkildsen; vd Rejlers Norge, tel. +47 951 82 695, e-post:
morten.thorkildsen@rejlers.se
Rebecka Oxelström; kommunikationschef Rejlers, tel. +46 734 12 66 75, e-post:
rebecka.oxelstrom@rejlers.se

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2014 kl 09.00.

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med
projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss
möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som
skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt
om i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. År 2013 omsatte Rejlers närmare 1,5
miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan