Acontoudlodning af udbytte for 3 afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Print
| Source: Danske Invest

Det skal hermed meddeles, at der i henhold til vedtægterne for følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest udloddes acontoudbytte:

 

Fondskode Afdeling Udbytte pr. 100 kr.
andel
Til disposition på investors konto Sidste dag for handel med aconto- kupon
DK0010078070 Dannebrog Mellemlange
Obligationer
1,00 09-10-2014 06-10-2014
DK0016105380 Danske Lange Obligationer 1,30 09-10-2014 06-10-2014
DK0015989610 Fonde 1,10 09-10-2014 06-10-2014

 

 

 

 Med venlig hilsen

 

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S 

 

Finn Kjærgård