KommuneKredit udsteder aktieindekserede obligationer – KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019

Print
| Source: KommuneKredit

Som Arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af KommuneKredit meddele, at tegningsperioden for ovennævnte obligation, KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 (DK0030343801), er afsluttet planmæssigt, og at der den 9. juli 2014 udstedes nominelt DKK 41.501.344 i serien.

Deltagelsesgraden er den 4. juli 2014 blevet endeligt fastsat af Beregningsagenten (Nordea Bank Danmark A/S) til 75 pct.

Der henvises i øvrigt til Informationsmaterialet, der blev offentliggjort den 30. juni 2014.

Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Peter Kijne, Nordea Markets, telefon 33 33 53 39.