Handelsstopp i/Trading halt in Nordic Mines AB (121/14)

Print
| Source: Nasdaq Stockholm AB

Börsen har fattat beslut om att stoppa handeln för aktierna och relaterade produkter i Nordic Mines AB (NOMI, ISIN-kod SE0001672809, orderboks ID 57018) från klockan 11:43 tills vidare med hänvisning till 22 kap. 1§ p 1 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

 

Finansinspektionen har underrättats om handelsstoppet och har i enlighet med 22 kap. 2§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden beslutat att det ska bestå tills vidare.

 

The Exchange has decided to halt the trading in the shares and related products of Nordic Mines AB (NOMI, ISIN code SE0001672809, order book ID 57018) with effect from 11:43 CET until further notice in accordance with Chapter 22, section 1, p 1 of the Securities Markets Act (2007:528).

 

The Swedish Financial Supervisory Authority has been notified and in accordance with Chapter 22, section 2 of the Securities Markets Act (2007:528) decided that this trading halt shall remain until further notice.

 

For further information concerning this exchange notice please contact Anna Jansson or Martina Rejsjö, telephone +46 8 405 60 00, or iss@nasdaqomx.com