Atvērtā ieguldījumu fonda “Baltic Index Fonds” 2014.gada pirmā pusgada pārskats (neauditēts)

        Print
| Source: Finasta Asset Management

Atvērtā ieguldījumu fonda “Baltic Index Fonds” 2014.gada pirmā pusgada pārskats (neauditēts).