Fynske Bank A/S: Delårsrapport 1. halvår 2014

Print
| Source: Fynske Bank A/S

Resultatet i overskrifter:

  • Resultat før skat 42,3 mio.kr. mod -28,9 mio.kr. for 1. halvår 2013.
  • Resultat efter skat 36,7 mio.kr. mod -21,2 mio.kr. for 1. halvår 2013.
  • Basisindtjening på 43,7 mod 32,3 mio.kr. i 1. halvår 2013.
  • Kursreguleringer på 23,6 mio.kr. mod -0,4 mio.kr. i 1. halvår 2013,
  • Nedskrivninger på 20,3 mio.kr. mod 57,6 mio.kr. i 1. halvår 2013.
  • Udlån på 2,8 mia.kr. mod 1,8 mia.kr. 30. juni 2013.  
  • Indlån på 4,4 mia.kr. mod 2,5 mia.kr. 30. juni 2013.
  • Egenkapital på 835 mio.kr. mod 553 mio.kr. 30. juni 2013.
  • Solvens og kernekapital på 21,6 %.
  • Likviditetsoverdækning på 334 %.