Investeringsforeningen HP Invest - Halvårsrapport 2014

Print
| Source: Investeringsforeningen HP Invest

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten 2014 for Investeringsforeningen HP Invest, jf. vedhæftede fondsbørs meddelelse.

Halvårsrapporten er vedhæftet.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S