Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier.

Print
| Source: Silkeborg IF Invest A/S

NASDAQ OMX                                                                                                              

  

Silkeborg, den 2. september 2014
Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2014                                                                                                

Vedr.:        Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier.

I henhold til værdipapirlovens §28a skal Silkeborg IF Invest A/S indberette oplysninger om ledende medarbejders og disse nærståendes transaktioner med Silkeborg IF Invest A/S’ aktier.

Navn Henrik H. Lyhne   Frederik Lysholt Hansen   F. L. Hansen Holding ApS
Årsag Bestyrelsesformand   Bestyrelsesmedlem   Nærtstående til
bestyrelsesmedlem
Frederik Lysholt Hansen
Udsteder Silkeborg IF Invest A/S   Silkeborg IF Invest A/S   Silkeborg IF Invest A/S
Fondskode DK0010128008   DK0010128008   DK0010128008
Betegnelse Aktier   Aktier   Aktier
Transaktion Køb   Salg   Køb
Handelsdato 02.09.2014   01.09.2014   01.09.2014
Marked NASDAQ OMX
Copenhagen A/S
  NASDAQ OMX
Copenhagen A/S
  NASDAQ OMX
Copenhagen A/S
Antal, stk. 4.414 stk.   27.118 stk.   107.118 stk.
Kursværdi i DKK 27.587,50   166.775,70   726.775,70

 

Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S
 

Kent Madsen                 Claus Christensen
Adm. direktør                Økonomidirektør