NASDAQ OMX Copenhagen A/S
 
Selskabsmeddelelse
nr. 14  / 2014
Aarhus, 22. oktober 2014
CVR. nr. 29 24 64 91  
www.re-cap.dk  
 
      

 

 

Forløb af ordinær generalforsamling i Re-Cap A/S onsdag d. 22. oktober 2014.

 

 

 

På selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 22. oktober 2014 blev selskabets årsrapport for 2013/2014 enstemmigt godkendt. Generalforsamlingen besluttede ligeledes at følge bestyrelsens indstilling om ikke at udbetale udbytte til selskabets aktionærer.

 

Til bestyrelsen genvalgtes Henrik Frisch, Søren Eriksen og Michael Brag.

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Henrik Frisch som formand.

 

Til revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

 

Det blev enstemmigt vedtaget at ændre selskabets navn til Admiral Capital A/S, samt optagelse af Re-Cap A/S som binavn.

 

Der var ikke yderligere punkter til behandling, hvorefter den ordinære generalforsamling blev afsluttet.

 

 

 

 

Aarhus, 22. oktober 2014

Henrik Frisch, formand

 

 

Kontaktpersoner:

 

Eventuelle henvendelser vedrørende meddelelsen kan rettes til selskabets formand Henrik Frisch tlf. +45 20 10 60 11.