Fibertex Nonwovens køber Non Woven Solutions i USA

Aarhus C, DENMARK


Fibertex Nonwovens, der er 100% ejet af Schouw & Co., har indgået aftale med aktionærerne i den amerikanske nonwovensproducent Non Woven Solutions LLC om overtagelse af samtlige aktier i virksomheden. I samme forbindelse overtages den fabriksejendom, som virksomheden tidligere har lejet. Den samlede transaktions størrelse er USD 25 millioner på gældfri basis (Enterprise Value).

Alle aftalens forudsætninger er opfyldt, hvorfor købet umiddelbart kan gennemføres.

Non Woven Solutions er baseret nord for Chicago, USA og omsatte i 2013 for knap DKK 100 mio. Virksomheden producerer og sælger nonwovens inden for en række forskellige produktområder på det amerikanske marked, hvor Fibertex Nonwovens i dag kun er tilstede i begrænset omfang. Etableringen i USA giver Fibertex Nonwovens unikke muligheder for at øge salget af højværdiprodukter til især automobil- og kompositindustrien, men der forventes også positiv effekt på afsætningen inden for de øvrige produktområder. 

Non Woven Solutions indgår først i Schouw & Co. koncernens konsoliderede regnskab fra overtagelses­tidspunktet, og købet vil derfor kun i beskedent omfang påvirke koncernens omsætning og resultat i 2014. Schouw & Co. offentliggør i øvrigt koncernens delårsrapport for 3. kvartal 2014 mandag den 3. november 2014.

For yderligere informationer henvises til pressemeddelelse udsendt dags dato.

 

Aktieselskabet Schouw & Co.

 

Jørn Ankær Thomsen      Jens Bjerg Sørensen
Bestyrelsesformand          Adm. direktør

 

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 87 34 58 24.


Attachments

2014-10-24 PressRelease Fibertex NWS DAN.pdf 2014-10-24 Fibertex NWS DAN.pdf