Fibertex Personal Care opnår fuldt ejerskab af Innowo Print

Aarhus C, DENMARK


Fibertex Personal Care, der er 100% ejet af Schouw & Co., har indgået aftale om køb af 85% af aktierne i Innowo Print, og opnår derved 100% ejerskab af virksomheden. Værdien af virksomheden på gældfri basis (Enterprise Value for 100%) er DKK 100 mio.

Alle aftalens forudsætninger er opfyldt, hvorfor købet umiddelbart kan gennemføres.

Innowo Print, der er placeret i Ilsenburg, Tyskland, er Europas førende inden for direkte print på nonwovensmaterialer, og sælger til samme type kunder inden for hygiejneindustrien som Fibertex Personal Care.

Fibertex Personal Care har, siden virksomheden blev stiftet i 2007, haft en ejerandel på 15%, men Innowo Print har hidtil været drevet som en selvstændig virksomhed. Nuværende direktør og aktionær i Innowo Print, Carsten Pedersen, fortsætter som global ansvarlig for print i Fibertex Personal Care.

Innowo Print vil fra overtagelsestidspunktet indgå i Schouw & Co. koncernens konsoliderede regnskab, og købet vil derfor kun i beskedent omfang påvirke koncernens omsætning og resultat i 2014. Schouw & Co. offentliggør i øvrigt delårsrapporten for 3. kvartal 2014 den 3. november 2014.

For yderligere informationer henvises til pressemeddelelse udsendt dags dato.

Aktieselskabet Schouw & Co. 

Jørn Ankær Thomsen        Jens Bjerg Sørensen
Bestyrelsesformand            Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.


Attachments
2014-10-30 FPC Innowo DAN.pdf 2014-10-30 Pressemeddelelse FPC Innowo DAN.pdf