AB „Panevėžio statybos trestas“ praneša, kad 2015 metais įmonės ir įmonių grupės neaudituotus veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

 

2015 m. vasario 27 d. 2014 m. dvylikos mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos;

2015 m. gegužės 29 d. 2015 m. trijų mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos;

2015 m. rugpjūčio 28 d. 2015 m. pusės metų konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos;

2015 m. lapkričio 27 d. 2015 m. devynių mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos.

 

Daugiau informacijos:

Dalė Bernotaitienė

AB PST finansų direktorė

Tel.: 8 45 505 507