Cassandra Oil och Sacyr S.A. har nu bildat ett Joint Venture avseende samarbetet
i Spanien, initialt på Sacyr’s site i närheten av Cadiz i sydvästra Spanien.
Parternas Joint Venture är ett s.k. U.T.E. (Unión Temporal de Empresas, Ley
18/1982) enligt spansk lag. Cassandra Oil är bolagsman genom sitt dotterbolag
Cassandra Oil Espãna S.L. Sacyr är bolagsman genom sitt dotterbolag Valoriza
Servicios Medioambientales, S.A. Bolagsmännen äger 50 procent vardera.
Kortnamnet på parternas Joint Venture är ”U.T.E. Valorización Energética de
Residuos Jerez”.

Ett U.T.E. kan närmast liknas vid ett svenskt handelsbolag, där bolagsmännen bär
fullt ansvar för JV-bolagets förpliktelser. Parternas U.T.E. är formellt
tidsbegränsat till 25 år.

Cassandra Oil och Sacyr diskuterar nu formerna för finansiering av projektet.
Målsättningen är att ha två processanläggningar i full drift på siten i Cadiz
runt halvårsskiftet 2015 och tentativt producera 18 000 ton olja på årsbasis.
Den ekonomiska kalkylen för projektet gynnas av skärpta regler och
deponiavgifter för plastavfall inom EU; i framtiden kommer det inte vara
tillåtet att deponera plast i deponi överhuvudtaget.

Cassandra Oil och Sacyr har även gemensamt approcherat Iraks miljöministerium
för att undersöka möjligheterna till ytterligare samarbeten i Irak.
För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59
Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja
ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall,
"oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och
elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm
med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet
aktieägare uppgår till cirka 8 000.