Wihlborgs anställer Ulrika Hallengren som chef för projekt & utveckling.
Hon tillträder rollen den 1 februari. Ulrika har sedan 2010 varit VD för
Fastighets AB ML4, ett gemensamägt bolag av Wihlborgs och Peab. Som VD har hon
varit ansvarig för uppförandet av synkrotronljus-laboratoriet Max IV i Lund,
Sveriges hittills största forskningsanläggning. Innan dess arbetade hon för
konsultföretaget Tyréns med projektledning för komplexa projekt.

Ulrika tillträder sin nya befattning den 1 februari 2015 men fortsätter att
ansvara för Max IV fram till halvårsskiftet när projektet är slutfört. Hon
kommer även att ingå i Wihlborgs koncernledning.

˗ Det är med glädje vi välkomnar Ulrika som chef för projekt & utveckling, säger
Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter. Projektverksamheten är ett väldigt
viktigt ben i vår verksamhet och vi har där genom åren skapat stora vinster. Vi
har letat efter rätt person för denna chefsroll och det är min bestämda
uppfattning att Ulrika med sitt starka ledarskap och grundliga kunnande på
projektsidan är ett bra val.

˗ Vi gratulerar också Ulrika till ett mycket väl genomfört arbete med Max IV.
Ett projekt som trots sin komplexitet och storlek genomförts på kortare tid än
beräknat och till betydligt lägre kostnad än budget, avslutar Anders Jarl.

Förändringen innebär att Wihlborgs koncernledning från och med den 1 februari
består av följande fem personer:

Anders Jarl, VD

Arvid Liepe, Ekonomi- och finanschef

Anna Nambord, HR- & CSR-chef

Iréne Johansson, Informationschef

Ulrika Hallengren, Projekt & utvecklingschef.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, 040-690 57 10
Ulrika Hallengren, 040-690 57 95


Informationen är sådan som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kan vara skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen
den 21 januari kl. 16.15.Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella
fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg,
Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 23,5 mdkr med ett årligt hyresvärde om
2 mdkr. Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.