Source: Liepajas autobusu parks

Atzinums par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Liepāja, 2015-02-11 08:31 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2015.gada 29.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 14 par atļauju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LAP1R”, reģistrācijas numurs: 40103190465, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 68, Rīga, LV-1050,  izteikt akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”, reģistrācijas numurs: 40003015652, juridiskā adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414, obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.
2015.gada 4.februārī oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēta informācija saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73.panta ceturto daļu.
Vienas akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” akcijas atpirkšanas cena ir noteikta EUR 6,54 apmērā.
Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valde ir izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LAP1R” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, un atzīst to par atbilstošu normatīvajiem tiesību aktiem.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LAP1R” ir ieguvusi 49,99% akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” akcijas. Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valde neparedz, ka notiks izmaiņas pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma, ņemot vērā, ka šim akcionāram ir nodoms turpināt uzsākto darbību un noslēgto darba tiesisko attiecību līgumus. Līdz ar to faktiski akciju sabiedrība „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”  turpinās komercdarbību esošajā vietā un apmērā.

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valde