Source: Liepajas autobusu parks

Paziņojums par būtisku notikumu

Liepāja, 2015-02-24 15:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.panta otro daļu, akciju sabiedrība „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” informē, ka 2015.gada 18.februārī Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa pieņēma lēmumu par akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” meitas sabiedrības – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltic Taxi” - tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu. Papildus informējam, ka akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” meitas sabiedrībai „Baltic Taxi” pēc tiesiskās izsardzības procesa ierosināšanas ir iestājušās saistības 2 000 000 EUR apmērā pret SIA „Finanšu restrukturizācijas un risinājumi”, kā arī prasījuma tiesības 2 500 000 EUR apmērā pret SIA „Baltijas Aviācijas Sistēmas”. Minētās saistības plānots dzēst saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltic Taxi” izstrādājamo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltic Taxi” plāno atjaunot savu maksātspēju. Ņemot vērā minēto, līdz tiesas noteiktajam termiņam tiks izstrādāts un saskaņots attiecīgās sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns.

AS „Liepājas autobusu parks”
valdes priekšsēdētājs
Leonīds Krongorns
leo.krongorns@lap.lv