Source: Know IT AB

Knowit blir digital byrå till AstraZeneca

Knowit i Jönköping går in som AstraZenecas, (Nordic), digitala byrå gällande
förvaltning och vidareutveckling av webbplatser, digitala nyhetsbrev och appar,
och tar därmed ett helhetsgrepp kring AstraZenecas digitala kommunikation.
Avtalet är flerårigt med möjlighet till förlängning och kommer innebära flera
arbetstillfällen på Knowit i Jönköping.
Ett första steg av leveransen är en heltäckande portal för sjukvårdpersonal, med
de senaste nyheterna inom AstraZeneca-sfären. Videos, seminarium,
produktinformation och konferensbloggar, allt samlat på ett och samma ställe.

– Skälet till att vi valt Knowit som leverantör är deras förmåga att leverera
digitala tjänster på ett dokumenterat professionellt sätt, säger Andrea Norgren,
Digital Marketing Director på AstraZeneca.

Det speciella med ett läkemedelsföretags digitala närvaro är krav som påverkar
hur arbetet ska ske. Det finns specifika krav från myndigheter att allt ska
granskas noga ur etiskt, medicinsk och regulatoriskt perspektiv. Detta ställer
väldigt höga krav på en väl definierad process, noggranna tester och
uppföljning.
För mer information, kontakta

Patrik Syrén, kommunikationschef, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Bengt Ybe, affärsansvarig säkerhet, Knowit Jönköping AB, 070 812 48 87
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och
verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och
Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader
erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av
öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas.
Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17
orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland
och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.
För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.
Attachments: