IFS (http://www.ifsworld.com/se/) meddelar att företaget har tecknat ett nytt
samarbetsavtal med Accenture (http://www.accenture.com/us-en/Pages/index.aspx).
IFS och Accenture kommer att tillsammans utveckla möjligheter i syfte att öka
IFS licensförsäljning och Accentures försäljning av implementerings- och
applikationstjänster relaterade till IFS Applications.
IFS och Accenture kommer att förstärka Accentures befintliga IFS-verksamhet
genom utbildning och certifiering av cirka 100 konsulter genom IFS
Academy (http://www.ifsworld.com/en/partners/ifs-academy/).

Avtalet löper över en femårsperiod och kan utökas till andra geografiska
områden.
Oliver Pilgerstorfer, Corporate Communications. Telefon: 44 1494 428900,
press@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: 46 8 58 78 45 00,
frederic.guigues@ifsworld.com
Om IFS

IFS (http://www.ifsworld.com/)™ är en ledande global leverantör av affärssystem
som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda
branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive
lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt
aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 700 anställda. IFS stödjer fler än 2 400
kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer
information finns på www.ifsworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld (http://twitter.com/ifsworld)

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs:
 (http://blogs.ifsworld.com/)http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra
enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
3 mars 2015 kl. 12.00.