Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.

Aarhus C, DENMARK


Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 9. april 2015 kl. 11:30  i Hermans (Tivoli Friheden), Skovbrynet 5, DK-8000 Aarhus C.

Dagsorden:  

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.  

2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.  

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.  

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.  

Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.  

5. Valg til bestyrelsen.  

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlem Kjeld Johannesen.   

Kjeld Johannesen er født i 1953, HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København og adm. direktør i Danish Crown. Indtrådt i bestyrelsen i 2003. Særlige kompetencer inden for ledelse, produktion og afsætning samt inden for strategi, forretningsudvikling og internationale forretningsforhold. Kjeld Johannesen har i 2015 været medlem af bestyrelsen i 12 år, og af den grund vil han fremover ikke blive betragtet som uafhængig.   Kjeld Johannesen er formand for DAT-Schaub A/S, DC France SA, DC USA Inc., DI’s udvalg for erhvervspolitik og KLS Ugglarps AB, næstformand for Daka Denmark A/S, Saturn Nordic Holding AB, Slagteriernes Arbejdsgiverforening, Sokolow SA og Tulip Food Company A/S, bestyrelsesmedlem i Plumrose USA Inc., Spar Nord Bank A/S, Tulip Ltd. og medlem af Nationalbankens repræsentantskab, samt direktør i Danish Crown a.m.b.a. og Danish Crown A/S.  

6. Valg af revisor.  

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.  

7. Eventuelt.

 

 


Attachments
2015-03-12 CA-AGM-2015-DAN.pdf