Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i AB Industrivärden föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Christian Caspar, Nina Linander, Fredrik Lundberg, Annika Lundius och Anders Nyrén. Sverker Martin-Löf, Boel Flodgren och Stuart Graham har avböjt omval. Anders Nyrén föreslås till ny styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras den 31 mars i kallelsen till årsstämman i AB Industrivärden.

Valberedningen består av Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Industrivärden, Bo Damberg, (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m.fl.), Mats Guldbrand, (LE Lundbergföretagen), Mikael Schmidt, (SCA pensionsstiftelser m.fl.) och Håkan Sandberg, (Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa m.fl.) Valberedningen har utsett Håkan Sandberg till valberedningens ordförande.

Årsstämman kommer att hållas den 6 maj 2015 klockan 14:00 på Grand Hotel i Stockholm.

Kontakt: valberedningens ordförande Håkan Sandberg, telefon 08-701 10 00.

Styrelsens beslut

Rekrytering av ny VD och koncernchef i Industrivärden beräknas kunna slutföras under tredje kvartalet 2015. För tiden intill dess ny VD tillträder befattningen, har styrelsen i Industrivärden utsett civilekonomen Bengt Kjell (född 1954) till tillförordnad VD. Bengt Kjell var under åren 2002-2010 vice VD i Industrivärden med ansvar för bolagets investeringsverksamhet. Idag är han VD för Handelsbankens dotterbolag AB Handel och Industri, vilket uppdrag han kommer att lämna, och är ledamot i ICA Gruppens styrelse samt har föreslagits till ny styrelseordförande i SSAB. Utöver detta har han ett antal styrelseuppdrag, bl.a. såsom ordförande i Hemfosa och vice ordförande i Indutrade.

När Anders Nyrén utses till styrelseordförande, lämnar han befattningen som VD och koncernchef och sin anställning i Industrivärden.

Kontakt: VD och koncernchef Anders Nyrén, telefon 08-666 64 00.

Styrelseordförande Sverker Martin-Löf, 08-666 64 00.

Huvudägarnas förslag

Som tidigare meddelats, föreslår huvudägarna att Fredrik Lundberg utses till vice ordförande i Industrivärdens styrelse.

 

Stockholm den 24 mars 2015

AB Industrivärden (publ)