Ordinær generalforsamling i Schouw & Co.

Aarhus C, DENMARK


Selskabet har i dag afholdt ordinær generalforsamling med ca. 600 deltagere.  

Beretning  

Af formandens beretning fremgik det, at Schouw & Co. i 2015 forventer at realisere en omsætning i størrelsesordenen 12,0 mia. kr. (mod 11,8 mia. kr. i 2014) og et EBIT i intervallet 610-700 mio. kr. (mod 708 mio. kr. i 2014).  

Godkendelse af regnskab  

Regnskabet med bestyrelsens indstilling om udbytte på 8 kr. pr. aktie blev godkendt, og der blev meddelt sædvanlig decharge for bestyrelse og direktion.  

Valg til bestyrelsen  

Direktør Kjeld Johannesen blev genvalgt til bestyrelsen.  

Valg af revisor  

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.  

Eventuelt  

Ingen emner behandlet.  

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørn Ankær Thomsen som formand og Erling Eskildsen som næstformand.    

 

Aktieselskabet Schouw & Co.  

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon 86 11 22 22


Attachments
2015-04-09 Referat af generalforsamling DAN.pdf