Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift
från:
Confidence International AB
Årsredovisning
Esplanden 3 B
172 67 Sundbyberg

Det går även bra att beställa via e-post: ann-charlotte.ahlback@confidence.se

Var vänlig att tydligt ange namn och adress i er begäran.
För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se
Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar
kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell
säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade
produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT
infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.