Styrelsen i Bolaget publicerar idag fullständiga förslag till beslut vid
Årsstämman för 2015, som hålls den 17 juni 2015. Handlingar finns
tillgängliga på Bolagets hemsida www.selenaoil.com under ”Corporate
Governance” – rubrik ”General Meeting”.


Redovisningshandlingar och revisionsberättelser och fullständiga förslag
till beslut hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Box 7614, 103 94
Stockholm samt på Bolagets hemsida www.selenaoil.com fr.o.m. onsdagen 3
juni 2015 och skickas ut till de aktieägare som så begär via mail
info@selenaoil.com och uppger sin postadress.

 

För mer information kontakta:

Magnus Stuart, VD

tele +46 706 211 350

e-post: magnus.stuart@selenaoil.com

 

Selena Oil & Gas Holding AB (publ) (tidigare Emitor Holding AB) är
verksamt inom exploatering, produktion och transport av olja och gas i
Volga-Ural regionen i Ryssland, med Perm som centrum. Bolagets aktier är
tillfälligt inte föremål för publik handel, men Bolaget följer alla
regler, praxis och policy som om Bolaget skulle ha varit föremål för
notering. Selena Oil & Gas Holding AB är i en process för att söka
ny publik notering Mangold Fondkommission fungerar liksom tidigare som
företagets rådgivare för publik information.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Selena Oil & Gas
Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2015
kl.10.30.