Stockholm, Sverige, 2015-08-21 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

1 januari–30 juni 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 502,9 (347,9) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 19 procent.
  • Resultatet före skatt ökade med 54 procent till 48,5 (31,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt ökade med 52 procent till 32,4 (21,3) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 52 procent till 1,74 (1,14) SEK.

Andra kvartalet 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 284,6 (193,7) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 22 procent.
  • Resultatet före skatt ökade med 61 procent till 36,8 (22,9) MSEK.
  • Resultatet efter skatt ökade med 60 procent till 24,6 (15,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 60 procent till 1,32 (0,83) SEK.

Resultatet före skatt för helåret 2015 bedöms bli väsentligt bättre än föregående år vilket avviker från föregående rapport då resultatet före skatt bedömdes bli bättre än föregående år.

Nya kunder under första halvåret var bland andra; Citizens Bank, Danone, Experian, Gas Natural, Olympus, Qlik Technologies, Sabre, Sandoz, Uber och Visa.

För ytterligare information:

Thomas Ahlerup

Chef Investerarrelationer

BTS Group AB (publ)

Tel:                          +46-8-5870 7002

Mobil                       +46-768-966 300

E-post                     thomas.ahlerup@bts.com