Fibertex Nonwovens foretager strategisk køb i Tyrkiet

Aarhus C, DENMARK


Fibertex Nonwovens, der er 100% ejet af Schouw & Co., har i dag indgået aftale om overtagelse af den tyrkiske virksomhed Ribateks nonwovens-aktiviteter, som er beliggende i byen Cerkezkoy i den vestlige del af Tyrkiet knap 100 km nordvest for Istanbul.  

Aftalen er struktureret som et aktivkøb, hvor Fibertex Nonwovens gennem et nystiftet tyrkisk selskab køber bygninger, maskiner, varelagre og andre aktiver for et samlet beløb på ca. 120 mio. kr. Samtidigt overtages de medarbejdere, der knytter sig til produktionen sammen med kunder og andre rettigheder.   

Købet tilfører Fibertex Nonwovens en stærk produktionsplatform inden for den såkaldte spunlacing teknologi og en kærkommen udvidelse af produktionskapaciteten, foruden en styrket adgang til det voksende tyrkiske marked.  

Købet forventes at have virkning fra den 2. november 2015, og vil ikke have nogen nævneværdig indflydelse på resultatforventningerne til 2015. I 2016 forventes købet at forøge omsætningen i Fibertex Nonwovens med 50-100 millioner kroner, og i løbet af et par år forventes den tyrkiske enhed at generere en overskudsgrad, der er på niveau med det øvrige Fibertex Nonwovens.   

For yderligere informationer henvises til pressemeddelelse udsendt dags dato.   

Schouw & Co. offentliggør i øvrigt koncernens delårsrapport for 3. kvartal torsdag den 5. november 2015.        

 

Aktieselskabet Schouw & Co.  

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand 
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.     


Attachments
2015-10-12 Fibertex Nonwovens Ribatek DAN.pdf 2015-10-12 Fibertex Ribatek pressemeddelelse.pdf