København, 10. december 2015, 2015-12-10 10:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Foreningen European Retail oplyser hermed, at den indre værdi på Foreningens beviser ved udgangen af november måned 2015 udgør 0 DKK.

Ved beregningen af den nævnte indre værdi er Foreningens gæld til kreditinstitutter værdireguleret til nutidsværdi af det beløb som kreditinstitutterne forventes at få tilbagebetalt. Værdireguleringen er foretaget i henhold til Foreningens anvendte regnskabspraksis, som er baseret på IFRS. Værdien af gæld til kreditinstitutter er således indregnet med en værdi, der er 339.437 TDKK mindre end den nominelle restgæld.

Uden denne korrektion i henhold til IFRS ville indre værdi per medlemsbevis ved udgangen af november 2015 have udgjort -72,96 DKK

Der henvises til årsrapporten for 2014, herunder til note 16 ”Kreditinstitutter” for yderligere informationer.       

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
 

Frantz Palludan

Bestyrelsesformand

 

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Frantz Palludan, telefon 33 11 45 45.