Igår distribuerades ett pressmeddelande som innehöll Fingerprint Cards prognos för 2016. Pressmeddelandet gjordes oavsiktligt tillgängligt för marknaden två timmar för tidigt av bolagets distributionstjänst, PR Newswire. PR Newswire har undersökt saken och bekräftar att misstaget helt och hållet var ett manuellt misstag från PR Newswire och inte på något vis ett resultat av missförstånd mellan Fingerprint Cards och PR Newswire. Detta har bekräftats av Lisa Ashwort, CEO PR Newswire, Europe. Fingerprint Cards har agerat i enlighet med alla gällande regelverk och rutiner för kommunikation av denna typ av information och bolagets instruktioner till PR Newswire var helt korrekta.

För mer information kontakta:
Jörgen Lantto VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

För pressbilder, presentationer och videomaterial:
http://www.fingerprints.com/corporate/media/pressmaterial/

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPCs teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2015 klockan 11.45.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

HUG#1972684