Fibertex Personal Care udvider kapaciteten i Malaysia med over 20%

Aarhus C, DENMARK


Fibertex Personal Care etablerer nu endnu en produktionslinje i Malaysia til servicering af det voksende asiatiske hygiejnemarked. Investeringen, der er på ca. 400 mio. kr., indebærer etablering af en ny fabriksenhed, og den vil udvide virksomhedens kapacitet i Asien med over 20%, når produktionslinjen idriftsættes medio 2017.     

I Malaysia råder Fibertex Personal Care i forvejen over fire produktionslinjer, som alle er opstillet på fabrikken i Nilai lidt sydøst for Kuala Lumpur. Den eksisterende fabrik har imidlertid været fuldt udbygget siden den seneste udvidelse i 2013. Fibertex Personal Care har derfor i slutningen af 2014 erhvervet et nyt areal beliggende ca. 25 km syd for den eksisterende fabrik, hvor den nye produktionslinje nu etableres, og hvor der vil være plads til flere fremtidige udvidelser.  

For yderligere information henvises til pressemeddelelse udsendt dags dato.  

Schouw & Co. offentliggør i øvrigt koncernens reviderede årsrapport for 2015 fredag den 4. marts 2016, hvor også forventningerne til 2016 præsenteres.    


Aktieselskabet Schouw & Co.  

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22


Attachments
2016-01-22 FBM 2-2016 - DAN.pdf 2016-01-22 pressemedd DAN.pdf