Rīga, Latvija, 2016-02-29 13:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Tehniskas kļūdas labojums 15. lapppusē dokumenta pielikumā. Labotā pozīcija: „Peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem” no EUR -1,702,211 uz EUR 1,511,926, bez izmaiņām citos finanšu rādītājos. 

Šodien, 26. februārī, akciju sabiedrības „Grindeks” „NASDAQ Riga” iesniegtie 2015. gada nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati liecina, ka Koncerna apgrozījums 2015. gadā bija 82,9 milj. eiro, kas ir par 5,6 milj. eiro vai par 6,3% mazāk nekā 2014. gadā. Koncerna neto peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, 2015. gadā bija 1,0 milj. eiro, salīdzinot ar 2014. gadu, kuru Koncerns pabeidza ar 2,5 milj. eiro zaudējumiem. Bruto peļņas rentabilitāte 2015. gadā bija 44,4%, savukārt tīrās peļņas rentabilitāte bija 1,2%. 2015. gadā Koncerna saražotā produkcija eksportēta uz 70 pasaules valstīm kopumā par 74,4 milj. eiro, kas ir par 8,5 milj. eiro vai par 10,2% mazāk nekā 2014. gadā.

Sabiedrības un koncerna pārskats par visaptverošo ienākumu par 2015. gada 12 mēnešiem

  2015 2014
  EUR EUR
     
Neto apgrozījums 82,895,960 88,487,515
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (46,127,150) (40,461,842)
Bruto peļņa 36,768,810 48,025,673
     
Pārdošanas izmaksas (18,896,641) (23,307,179)
Administrācijas izmaksas (11,708,296) (12,084,293)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 8,527,752 2,961,669
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (12,782,840) (17,255,921)
Patiesās vērtības izmaiņas/ vērtības zuduma izmaksas - -
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 157,123 164,655
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (433,090) (299,901)
Nekustamā īpašuma nodoklis (120,892) (105,899)
Peļņa/zaudējumi  pirms nodokļiem 1,511,926 (1,901,196)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (520,817) (634,998)
Pārskata gada pelņa/ZAUDĒJUMI 991,108 (2,536,194)
Pārējais visaptverošais ienākums    
Valūtas kursu starpības (12,682) (8,554)
Pārējais visaptverošais ienākums kopā (12,682) (8,554)
Visaptverošais ienākums kopā 978,427 (2,544,748)
     
Peļņa/zaudējumi attiecināma uz:    
Mātes sabiedrības akcionāriem 980,452 (2,540,171)
Nekontrolējošās puses akcionāriem 10,656 3,977
KOPĀ 991,108 (2,536,194)
     
Visaptverošais ienākums
attiecināms uz:
   
Mātes sabiedrības akcionāriem 967,771 (2,548,725)
Nekontrolējošās puses akcionāriem 10,656 3,977
KOPĀ 978,427 (2,544,748)
     
Peļņa/zaudējumi uz vienu akciju, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem
(EUR uz vienu akciju)
   
-         Peļņa/zaudējumi  uz vienu akciju 0.10 (0.27)

„Grindeks” gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2015. gadā bija 74,9 milj. eiro un ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 4,1 milj. eiro vai 5,2%. Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2015. gadā sasniedza 41,5 milj. eiro, kas ir par 19,0 milj. eiro vai 31,4% mazāk nekā 2014. gadā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ievērojamākais pārdošanas apjoma pieaugums sasniegts Gruzijā par 25% un Turkmenistānā par 37%.

Pateicoties biznesa diversifikācijas stratēģijai un darbības attīstībai jaunos tirgos, pārdošanas apjoms Baltijas un citās valstīs 2015. gadā sasniedza 33,4 milj. eiro, kas ir par 14,9 milj. eiro vai 1,8 reizes vairāk nekā 2014. gadā. Pārdošanas apjoms Nīderlandē, salīdzinot ar 2014. gadu, ir palielinājies 14,1 reizes, Norvēģijā – 3,3 reizes, savukārt Vjetnamā palielinājies 2,2 reizes un Polijā – 1,8 reizes. 2015. gadā „Grindeks” uzsāka gatavo zāļu formu eksportu uz Franciju, sasniedzot 0,5 milj. eiro pārdošanas apjomu, kā arī uz Kanādu, sasniedzot 0,3 milj. eiro pārdošanas apjomu. 2015. gadā Latvijā pārdošanas apjoms sasniedza 6,6 milj. eiro, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 1,9 milj. eiro vai par 41,6%.

2015. gadā „Grindeks” papildināja produktu klāstu un ieviesa UDHS (ursodeoksiholskābe) gatavo zāļu formu (kapsulu), kā arī uzsāka šī produkta ražošanu un eksportu uz divām valstīm – Krieviju un Gruziju. Tādējādi „Grindeks” ir paplašinājis savu piedāvājumu gastroenterālā trakta un vielmaiņas zāļu terapeitiskajā grupā. “Grindeks” ir paplašinājis arī uztura bagātinātāju klāstu un ieviesis divus jaunus produktus – jaunākās paaudzes pienskābo un bifidobaktēriju kompleksu Lactobex® Strong un Herbastress® miegam. Abi produkti tiek izplatīti Baltijas valstīs.

2015. gadā aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 7,2 milj. eiro, kas ir par 1,8 milj. eiro vai 20,3% mazāk nekā 2014. gadā. Galvenie „Grindeks” aktīvo farmaceitisko vielu eksporta tirgi ir Eiropas Savienības valstis, ASV, Kanāda, Indija un Japāna. „Grindeks” pieprasītākās aktīvās farmaceitiskās vielas 2015. gadā bija oksitocīns, zopiklons, ftorafūrs, detomidīns un ksilazīns.

AS „Grindeks” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis: „Globālā ekonomiskā un politiskā situācija turpina būt mainīga un bieži vien pat grūti prognozējama. Lai konkurētu pasaules farmācijas tirgū, tagad vēl vairāk nekā agrāk ir jāizmanto savas stiprās puses, jāmāk pārorientēties, novērtēt visus apstākļus un pielāgot savu darbību jauniem nosacījumiem. Lai mazinātu biznesa riskus savos tradicionālajos tirgos, šogad apņēmīgi izmantojām savu potenciālu citos tirgos. Šobrīd eksportējam jau uz 70 pasaules valstīm, un 2016. gadā stratēģiski un mērķtiecīgi koncentrēsimies uz darbības attīstību Eiropas Savienībā un Dienvidaustrumāzijas valstīs. Šajos tirgos pārdošanas apjomu plānojam audzēt par 30%. Izstrādē ir jauni produkti, ir uzsākta virkne reģistrācijas procedūru daudzās pasaules valstīs – tas vēl vairāk stiprinās „Grindeks” pozīcijas.”

Par AS „Grindeks”

„Grindeks” ir starptautisks, vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums, kura galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. „Grindeks” koncernā ietilpst pieci meitas uzņēmumi Latvijā, Igaunijā, Krievijā un Slovākijā; pārstāvniecības atvērtas 13 valstīs.

„Grindeks” specializējas sirds un asinsvadu, centrālo nervu sistēmu ietekmējošo un pretvēža medikamentu terapeitiskajās grupās. Uzņēmuma produktu klāstu veido veiksmīgs oriģinālproduktu Mildronāts® un Ftorafur®, kā arī patentbrīvo medikamentu apvienojums. Šobrīd „Grindeks” ražo 25 aktīvās farmaceitiskās vielas.

Uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz 70 valstīm un veido 90% no kopējā apgrozījuma. Nozīmīgākie „Grindeks” tirgi ir Eiropas Savienības valstis, Krievija un pārējās NVS valstis, ASV, Kanāda, Japāna un Vjetnama.

Lai palielinātu ražošanas jaudas un uzlabotu infrastruktūru, kopš 2002. gada uzņēmums ir realizējis virkni vērienīgu investīciju projektu, šajā laikā investējot attīstībā vairāk nekā 70 milj. eiro. 

         Kontakti:
         Laila Kļaviņa, AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
         Tel.: 67083370, 29256012
         fakss: 67083505
         E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv
         www.grindeks.lv