I medfør af lov om værdipapirhandel § 27a, stk. 1 oplyser LR Realkredit A/S
hermed om ekstraordinære indfrielser (CK93) pr. den 26. februar 2016.

Oplysningerne fremgår af vedlagte fil.

Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af
transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne vil
endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via OMX.

Spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Morten Farup Ladegaard på tlf.nr. 33 42 08 38.


Med venlig hilsen

LR Realkredit A/S