Fortsættelse af incitamentsprogram

Aarhus C, DENMARK


Schouw & Co. har i en årrække haft et aktiebaseret incitamentsprogram, hvis formål er at fremme værdiskabelsen i Schouw & Co. ved at sikre et stærkt interessesammenfald mellem de omfattede personer og selskabets aktionærer. I fortsættelse heraf har bestyrelsen besluttet at tildele 254.000 stk. optioner på følgende vilkår:  

Direktionen i Schouw & Co., omfattende adm. direktør Jens Bjerg Sørensen og direktør Peter Kjær, tildeles henholdsvis 40.000 og 15.000 stk. optioner. Øvrige ledende medarbejdere, herunder direktører i dattervirksomheder, omfattende 17 personer, tildeles i alt 199.000 stk. optioner.  

Optionerne kan udnyttes i en periode på 12 måneder efter offentliggørelsen af Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2018.  

Hver option giver ret til køb af 1 stk. Schouw & Co. aktie a nom. 10 kr. Udnyttelseskursen er et gennemsnit af den noterede slutkurs de første fem børsdage efter offentliggørelsen af Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2015 (400,60 kr.) med tillæg af 3% p.a. regnet fra den 11. marts 2016.  

De nye optioner har en samlet teoretisk markedsværdi på 17,7 mio. kr. beregnet efter Black & Scholes modellen med anvendelse af en 12 måneders historisk volatilitet baseret på daglige gennemsnitskurser (31,5%), en risikofri rente (0,10% p.a.) og aktiekursen på udstedelsestidspunktet (400,60 kr.).      


Aktieselskabet Schouw & Co.         

Jørn Ankær Thomsen, Bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør


Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 8611 2222.     


Attachments
2016-03-11 FBM 5-2016 Incitamentsprogram DAN.pdf