Ordinær generalforsamling i Schouw & Co.

Aarhus C, DENMARK


Selskabet har i dag afholdt ordinær generalforsamling med ca. 600 deltagere.

Beretning

Af formandens beretning fremgik det, at Schouw & Co. i 2016 forventer at realisere en omsætning i størrelsesordenen 14,2 mia. kr. (mod 12,6 mia. kr. i 2015) og et EBIT i intervallet 760-850 mio. kr. (mod 831 mio. kr. i 2015). Hertil kommer GPV International som for ni-måneders perioden i 2016 bidrager med en omsætning på 600-650 mio. kr. med et EBIT i størrelsesordenen 40 mio. kr. opgjort før reguleringer som følge af regnskabsmæssig købesumsfordeling.

Godkendelse af årsrapport

Årsrapporten for 2015 med overskudsdisponering og bestyrelsens indstilling om udbytte på 10 kr. pr. aktie blev godkendt, og der blev meddelt sædvanlig decharge for bestyrelse og direktion.

Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsens forslag, om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil den 1. april 2021 – at lade selskabet erhverve egne aktier til eje eller pant inden for 20% af selskabets aktiekapital, blev godkendt.

Ændring af vedtægter

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 2, stk. 2, § 2, stk. 3, § 2, stk. 7a, § 2, stk. 7b, § 2, stk. 7d, § 2, stk. 8 og § 4, stk. 1 blev godkendt.

Valg til bestyrelsen

Erling Eskildsen, Erling Lindahl og Agnete Raaschou-Nielsen var på valg. Erling Eskildsen og Agnete Raaschou-Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Erling Lindahl ønskede ikke genvalg.

Valg af revisor

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering.

Eventuelt

Ingen emner behandlet.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørn Ankær Thomsen som formand og Jørgen Wisborg som næstformand.


Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, Bestyrelsesformand 
Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør


Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.


Attachments
2016-04-14 FBM 8-2016 - DAN.pdf