Första kvartalet 2016

  · Orderingången ökade med 4 % till 610 MSEK (586)
  · Nettoomsättningen ökade med 2 % till 574 MSEK (563)
  · Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 62 MSEK (63)
  · Resultat före skatt uppgick till 56 MSEK (57)
  · Resultat efter skatt uppgick till 44 MSEK (44)
  · Resultat per aktie uppgick till 1,89 kr (1,90)
För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 eller
Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.
Ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 33 rörelsedrivande enheter i 14
länder

Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder
och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget
vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en
internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 14 länder i norra Europa,
centrala Östeuropa, Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300
ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på
utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 50 000 produkter inom
produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer, transmissioner och
bromsar, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt
installationskomponenter. Koncernen har över 25 000 kunder inom främst
tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att
effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.