Rapala VMC Oyj
Liiketoimintakatsaus
28.4.2016 klo 9.00

 

RAPALA VMC OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2016: MYYNTI HIEMAN JÄLJESSÄ VIIME VUODESTA JOHTUEN HILJAISESTA VUODEN ALUSTA POHJOIS-AMERIKASSA

Lyhyesti:

  • Liikevaihto laski 6 % viime vuodesta ja oli 69,7 MEUR (73,9). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto laski 4 %.
  • Koko vuoden tulosohjeistus säilyy ennallaan: Konsernin vuoden 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä ja realisoitumattomien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia) odotetaan ylittävän vuoden 2015 tason olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyvät vertailukelpoisina.
  • Konsernin taloudellisessa asemassa ei ole ollut olennaisia muutoksia vuoden 2015 tilikauden päättymisen jälkeen.
  • Yhtiökokous hyväksyi 1.4.2016 hallituksen osingonjakoehdotuksen 0,15 euroa osakkeelta. 5,5 MEUR osinko maksettiin 12.4.2016. Yhtiökokouksen päätöksistä annettiin erillinen pörssitiedote, ja ajan tasalla olevat tiedot hallituksen valtuutuksista ja yhtiökokouksen päätöksistä ovat saatavilla myös yhtiön nettisivuilla.

Toimitusjohtaja Jorma Kasslin: "Vuosi alkoi hitaasti, mutta ilman suurempia yllätyksiä. Pohjois-Amerikassa talvikalastussesonki jäi lyhyeksi, mutta vastaavasti kesäkalastusvälineiden kaupankäynti alkoi varhain, jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Myös Suomessa lyhyt talvi heikensi talviurheiluvälineiden myyntiä. Venäjän liiketoimintaympäristö on edelleen haastava ja epävarma, vaikka joitain merkkejä vakautumisesta on nähtävissä. Markkinatilanne on haastava myös joillakin muilla alueilla, mutta meillä on hyvät valmiudet kohdata nämä haasteet.
Näkymä vuodelle on vakaa ja ohjeistus säilyy ennallaan."

Rapala VMC Oyj on muuttanut raportointikäytäntöään 1.1.2016 alkaen, eikä enää julkaise ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsausta eikä järjestä niihin liittyvää telekonfferenssia. Sen sijaan konserni julkaisee liiketoimintakatsauksen ensimmäisestä ja kolmannesta vuosineljänneksestä. Telekonferenssi järjestetään puolivuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä 22.7.2016.
                                         
Helsingissä 28.4.2016

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Jorma Kasslin, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540
Jussi Ristimäki, varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540
Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

 

Markkinaympäristö

Vuosi 2016 alkoi lähes odotusten mukaisesti, vaikka viime vuoden kovaa tasoa ei saavutettukaan. Talvisesonki oli lyhyt kaikilla päämarkkina-alueilla. Useissa maissa oli muutoksia ja epävakautta markkinatilanteessa, mikä johti jälleenmyyjien varovaiseen ostokäyttäytymiseen. Euroopassa kilpailu on kiristynyt ja yleinen mieliala markkinoilla on hieman apea.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2016

Konsernin myynti ensimmäisellä kvartaalilla laski 6 % viime vuodesta. Valuuttakurssien muutokset vaikuttivat negatiivisesti myyntiin noin 1,0 MEUR euron vahvistuttua moniin valuuttoihin verrattuna, mitä kompensoi Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla vuosineljänneksen myynti laski 4 % viime vuodesta.

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikassa myynti laski viime vuoden kovasta tasosta. Leuto talvi ja lyhyt talvikalastuskausi laskivat talvikalastustuotteiden myyntiä vuoden kahtena ensimmäisenä kuukautena. Kesäkalastusvälineiden myynnin alettua maaliskuun myynti oli hyvä uusien tuotelanseerausten tukemana. Matalat polttoainehinnat kasvattavat kuluttajakysyntää, mutta Yhdysvaltojen vähittäiskauppakentässä on tapahtumassa liikehdintää, millä oli heikentävä vaikutus myyntiin. Kanadassa kehno taloudellinen tilanne jatkui.

Pohjoismaat

Pohjoismaissa myynti laski viime vuodesta. Vierasvaluuttaisten saatavien arvostus kasvatti viime vuoden myyntiä merkittävästi. Nämä arvostukset pois lukien tämän vuoden myynti oli viime vuoden tasolla. Talouden laskusuhdanteesta huolimatta myynti kasvoi Suomessa vetäjinään nousseet metsästysvälineiden myynnit sekä hyvin alkanut kesäkalastusvälineiden myynti. Norjassa ja Ruotsissa myynti laski lähinnä tavarantoimitusten ajoituksista johtuvista syistä. Norjassa alhainen öljynhinta vaikuttaa talouteen, mutta Ruotsin taloudessa on havaittavissa vahvistumisen merkkejä.

Muu Eurooppa

Ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen myynti oli hieman viime vuotta edellä. Epävarmuustekijät Venäjällä ja Ukrainassa vaikuttavat edelleen myyntiin kummassakin maassa sekä lisäksi Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa. Muualla oli enimmäkseen hillittyä kasvua kiristyneestä kilpailutilanteesta ja heikosta sentimentistä huolimatta. Jakelutuotevalikoiman laajennus metsästysvälineillä kasvatti myyntiä Espanjassa ja Baltian maissa.

Muu maailma

Valuuttakurssien muutoksella oli merkittävä negatiivinen vaikutus alueen myyntiin, mutta vertailukelpoisilla valuuttakursseilla myynti jäi vain hieman alle viime vuoden tason. Markkinatilanne vaihteli eri puolilla aluetta: Etelä-Afrikassa oli vahvin myynnin kasvu, mutta Malesia, Japani ja Brasilia kärsivät epävakaan taloudellisen tilanteen hidastavasta vaikutuksesta markkinatilanteeseen.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

  I I muutos Vertailukelpoinen I-IV
MEUR  2016  2015 % muutos %  2015
Pohjois-Amerikka 23,5 25,1 -6 % -8 % 99,2
Pohjoismaat 14,9 16,4 -9 % -9 % 56,2
Muu Eurooppa 24,1 24,4 -1 % +2 % 86,9
Muu maailma 7,2 8,0 -10 % -1 % 35,9
Yhteensä 69,7 73,9 -6 % -4 % 278,2

Segmenttikatsaus

Konsernin tuotteet

Konsernin kalastusvälineiden myynti laski viime vuoden kovista luvuista johtuen erityisesti myynnin laskusta Pohjois-Amerikassa. Konsernin kalastusvälineiden myyntiä kasvatti kalastustarvikkeiden hyvä myynti, kun uistinten myynti puolestaan laski.

Viime vuoteen verrattuna sekä konsernin tuotteiden että kolmansien osapuolten tuotteiden myyntiin vaikutti negatiivisesti vierasvaluuttaisten saatavien arvostuserät, mitkä viime vuonna kasvattivat myyntiä.

Kolmansien osapuolien tuotteet

Kolmansien osapuolien tuotteiden myynti kasvoi vertailukelpoisilla valuuttakursseilla hieman viime vuodesta. Venäjän taloudellinen tilanne laski viime vuonna kolmansien osapuolten kalastusvälineiden myyntiä rajusti, mutta myynnin lasku on tasaantunut. Valuuttakurssien muutoksilla oli suuri negatiivinen vaikutus erityisesti Venäjällä ja Etelä-Afrikassa. Kolmansien osapuolten metsästysvälineiden myynti kasvoi viime vuodesta Pohjoismaissa ja muun Euroopan alueella.

Liikevaihto toimintasegmenteittäin

  I I muutos Vertailukelpoinen I-IV
MEUR  2016  2015 % muutos %  2015
Konsernin tuotteet 47,2 50,8 -7 % -7 % 184,7
Kolmansien osapuolien tuotteet 22,5 23,2 -3 % +1 % 93,5
Sisäiset erät         0,0
Yhteensä 69,7 73,9 -6 % -4 % 278,2

HUG#2007323