Antalet aktier i Knowit AB uppgår till 18 914 124 och aktiekapitalet 18 914 124
kronor, efter den i maj genomförda kvittningsemissionen av 525 092 aktier.
Emissionen beslutades på bolagsstämman den 27 april 2016 och kommunicerades i
samband med verkställande av beslutet den 19 maj 2016.
För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Anna Jennehov, CFO, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 06 70
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande
leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är
förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation,
managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår
kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög
specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990
och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på
fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB
(publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om
Knowit, besök gärna knowitgroup.com.