Med anledning av offentliggörandet av Knowits delårsrapport för januari – juni
2016 bjuder företaget in till analytiker- och pressträff fredagen den 18 juli
2016 kl. 10.00 på företagets kontor, Klarabergsgatan 60, Stockholm.
Knowits vd och koncernchef Per Wallentin presenterar delårsrapporten för
perioden januari – juni 2016. Efter presentationen är han och Knowits
ekonomichef Anna Jennehov tillgängliga för frågor.

Delårsrapporten offentliggörs kl. 08.30 den 18 juli 2016.

Anmälan senast kl. 12.00 den 15 juli 2016, till Knowit AB (publ), Patrik Syrén,
tel 0730 74 66 30 eller email patrik.syren@knowit.se.

Välkommen!
För mer information kontakta

Patrik Syrén, informationschef, Knowit, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande
leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är
förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation,
managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår
kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög
specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990
och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på
fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB
(publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information om Knowit, besök
gärna knowitgroup.com.