Andra kvartalet 2016

 · Orderingången ökade med 8 % till 591 MSEK (545)
 · Nettoomsättningen ökade med 10 % till 612 MSEK (557)
 · Rörelseresultatet ökade med 26 % till 64 MSEK (50)
 · EBITA ökade med 22 % till 68 MSEK (56)
 · Resultat före skatt ökade med 29 % till 63 MSEK (49)
 · Resultat efter skatt ökade med 29 % till 49 MSEK (38)
 · Resultat per aktie uppgick till 2,12 kr (1,66)

Januari - Juni 2016

 · Orderingången ökade med 6 % till 1 200 MSEK (1 131)
 · Nettoomsättningen ökade med 6 % till 1 185 MSEK (1 120)
 · Rörelseresultatet ökade med 12 % till 121 MSEK (108)
 · EBITA ökade med 10 % till 130 MSEK (118)
 · Resultat före skatt ökade med 13 % till 119 MSEK (106)
 · Resultat efter skatt ökade med 13 % till 93 MSEK (82)
 · Resultat per aktie uppgick till 4,01 kr (3,56)
För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 eller
Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.
Ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 33 rörelsedrivande enheter i 14
länder

Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder
och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget
vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en
internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 14 länder i norra Europa,
centrala Östeuropa, Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300
ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på
utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 50 000 produkter inom
produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer, transmissioner och
bromsar, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt
installationskomponenter. Koncernen har över 25 000 kunder inom främst
tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att
effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.