Stark resultatutveckling och förbättrat kassaflöde
Knowit har 25 års erfarenhet av innovation, nytänkande och entreprenörskap.
Företagets utveckling speglar både en ständig nyfikenhet och en stark
handlingsförmåga inför varje teknikskifte – från ADB och www till dagens stora
digitaliseringstrend och Sakernas Internet.

Vi fortsätter att utveckla våra kunders affärer och oss själva genom tre starka
affärsområden med erfarna kommunikationsexperter, managementkonsulter samt it-
och teknikspecialisterr. Tillsammans erbjuder vi tjänster i gränssnittet mellan
design, verksamhetsstyrning och teknik. Strategin matchar kundernas
inköpsmönster, där många affärer initieras av de marknadsnära funktionerna
förutom för av it-avdelningen.

GOD UTVECKLING OCH EFFEKTIVISERING
Det är glädjande att vi under det andra kvartalet har kraftigt förbättrat
resultat och marginal samtidigt som vi har en hög omsättningstillväxt, vilket
ger oss ett förbättrat kassaflöde.

Inom affärsområdet för managementkonsulting Knowit Insight uppnår vi ett mycket
gott resultat med hög marginal och ökad omsättning. Jag tolkar det som att vår
satsning på den nya typen av managementkonsulter, som har hög kompetens inom
både verksamhetsutveckling och teknik, är helt rätt.

Vår verksamhet inom it-konsulting, som är samlad i affärsområdet Knowit
Solutions, går också mycket bra med högre resultat, marginal och omsättning. Den
positiva utvecklingen beror till stor del på att vi ständigt strävar efter en
förbättrad  effektivitet.

Inom affärsområdet för digital kommunikation, Knowit Experience, har resultat
och omsättning inte utvecklats som vi önskat. Under perioden har vi i Stavanger
avvecklat ett bolag med lönsamhetsproblem. I Jönköpingsbolaget, som visat
negativt resultat under våren, har vi minskat overhead och stärkt samarbetet med
Experiencebolaget i Linköping. Vi har också fusionerat sju norska bolag till
två. På så sätt ökar vår gemensamma leveransförmåga samtidigt som vi får lägre
kostnader och skapar en effektiv och tydligt kundorienterad verksamhet.

TOPPRANKAT AV TALANGERNA
När nordiska studenter ska välja det företag de helst vill börja jobba på hamnar
Knowit högst av alla nordiska bolag. Det är Universum som än en gång genomfört
en undersökning bland it-studenter i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Resultatet visar att vi har en stark position i hela Norden, inte bara i
Sverige.

Att hitta och behålla rätt talanger till våra intressanta uppdrag är avgörande
för vår framgång. Därför jobbar vi hårt med att knyta till oss personer med rätt
kompetens och inställning. Employer Branding är numera ett uttalat
satsningsområde på Knowit. Det är då glädjande att vi år efter år kommer mycket
högt i mätningar av arbetsgivarmärkens attraktionskraft.

DIGITALISERINGEN ÄR VÅR STYRKA
Digitaliseringen bidrar till att öka tillgängligheten och effektiviteten, både
hos företag och hos offentlig förvaltning, samt bidrar även till en enklare
vardag för oss människor. Den nya tekniken är numera integrerad i våra kunders
kärnverksamhet. Förändringstrycket är påtagligt då gamla affärsmodeller tappar
kraft och nya digitala affärskoncept utmanar företagen.

Vi på Knowit förstår digitalisering och har förmåga att utveckla våra kunders
affärer genom att kombinera kompetenser från våra tre affärsområden, Experience,
Insight och Solutions. Vi är 500 kommunikationsexperter inom Experience, 200
managementkonsulter inom Insight, samt 1 100 it-specialister inom Solutions.

ATT FÖRSTÅ OCH LYFTA KUNDEN
Vårt arbete ger också positiv upp- märksamhet till våra kunder. Vår lösning för
TV2 Livesenter, i Norge, har fått ett nordiskt pris för utmärkt design. Här har
vi utvecklat koncept, design och användarupplevelse.

När norrmännen listar de appar de inte kan klara sig utan, är den av oss
utvecklade reseappen Ruter med på tio-i-topplistan. Med vår förmåga att sätta
oss in i och förstå våra kunders verksamhet, i kombination med att erbjuda
tjänster i gränssnittet mellan design, verksamhetsutveckling och teknik, tar vi
affärer i den del av marknaden som växer snabbast. Tillsammans utvecklar vi våra
kunder, vårt bolag och aktieägarvärdet i Knowit.

Per Wallentin, verkställande direktör och koncernchef
Per Wallentin, koncernchef och vd, Knowit AB (publ), 08-700 66 00,
eller
Patrik Syrén, informationschef, Knowit AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-746
630,
eller
Anna Jennehov, CFO, Knowit AB (publ), 08-700 66 00
KNOWIT AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande
leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight.och Solutions, Det är
förmågan att kombinera kompetenser inom it, design och kommunikation samt
managementkonsulting som skiljer ut oss från andra konsultbolag. Vår
kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög
specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990
och har idag cirka 1 800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på
fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB
(publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information om Knowit, besök
gärna knowitgroup.com.