Swedbank har deltagit i Europeiska bankmyndighetens (EBA) stresstest.
Stresstestet bekräftar Swedbanks starka kreditkvalité och kapitalsituation.

Resultaten visar att Swedbank har tillräckligt med kapital för att klara ett
allvarligt stressat scenario.

Resultatet av stresstestet finns tillgängligt på EBA:s webbplats från och med
idag den 30 juli. För att få tillgång till resultaten, se länkarna nedan:
https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress
-testing/2016/results

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2016

För ytterligare information:
Gregori Karamouzis, Head of Investor Relations Swedbank, phone: +46 72 740 63
38, gregori.karamouzis@swedbank.com
Niklas Lindkvist, Debt Investor Relations Swedbank, phone: +46 70 524 28 93,
niklas.lindkvist@swedbank.com

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen
och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial
Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och
Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter.
Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och
organisationskunder med 273 kontor i Sverige och 143 kontor i de baltiska
länderna. 2015 hade vi 850 miljoner digitala kontakter med våra kunder.
Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2016
uppgick balansomslutningen till 2 404 miljarder kronor. Läs mer på
www.swedbank.se