Delårsrapport for 1. halvår 2016

Aarhus C, DENMARK


Schouw & Co. har torsdag offentliggjort delårsrapport for 1. halvår 2016. Omsætningen steg med 4%, mens EBIT steg med 23%. Forventningen til EBIT for helåret øges med 35 mio. kr.  

Hovedpunkter  

  • Virksomhederne i Schouw & Co. fik samlet set et rigtig godt 1. halvår 2016. 
  • Den konsoliderede omsætning steg med 4% til 6.148 mio. kr.
  • Resultat af primært drift (EBIT) steg med 23% til 372 mio. kr.
  • Stærkt cash flow fra drift på 482 mio. kr. og investeringer på 888 mio. kr. anvendt på tilkøb og kapacitetsudvidelser.
  • BioMar, Fibertex Personal Care og Hydra/Specma øger forventningen til årets EBIT. Øvrige virksomheder fastholder forventningerne til årets omsætning og EBIT.
  • Den associerede virksomhed Incuba Invest har efter periodens afslutning indgået aftale om at afhænde ejerandelen i Scandinavian Micro Biodevices. Aftalen forventes at øge resultat efter skat i Schouw & Co. med ca. 65 mio. kr.
  • Schouw & Co. forventer uændret at realisere en omsætning for hele 2016 på ca. 14,1 mia. kr. Resultatforventningen øges med 35 mio. kr. til et EBIT i intervallet 845-935 mio. kr.  

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

Schouw & Co. har fortsat den solide udvikling, vi har haft igennem de seneste mange kvartaler. Driftsresultatet i 2. kvartal på 215 mio. kr. og 372 mio. kr. i 1. halvår er det bedste koncernen nogensinde har leveret. Fremtiden tegner fornuftig, og jeg er meget tilfreds med, at vi kan øge forventningerne til helåret.

De gode resultater skyldes blandt andet effekten af de seneste opkøb af hydraulikvirksomheden Specma og EMS-virksomheden GPV, som nu begge indgår fuldt ud i koncernen. Men det har også haft stor betydning, at vi har haft en meget effektiv drift i vores virksomheder, hvor der som altid er fokus på, at hver en-øre betyder noget, når man producerer i så store mængder, som vi gør.

I vores virksomheder investerer vi betydeligt i udvidelse af kapacitet, innovation og nye aktiviteter, og vi står således godt rustet til også fremover at kunne opnå lønsom vækst.”  

Telefonkonference i forbindelse med regnskabet

  • Torsdag den 11. august 2016 kl. 15:30
  • Telefon +45 3271 4573, deltagerkode 4209498#

Aktieselskabet Schouw & Co.  

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand 
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22

 


Attachments
2016-08-11 Schouw2016Q2 DAN.pdf