Lars Friberg, idag koncernpersonalchef i Swedbank, har utsetts till ny chef för
Finansiella Institutioner i banken.
Lars Friberg har lång erfarenhet från den institutionella affären, där han
tidigare varit chef for Swedbanks private banking-erbjudande och innan dess haft
ett antal nyckelroller inom Merchant Banking på SEB, däribland chef för Trading
Capital Markets. Senast kommer Lars Friberg från rollen som koncernpersonalchef
för Swedbank.

- Få känner den institutionella marknaden som Lars Friberg. Med den kompetens,
erfarenhet och det nätverk han har är jag övertygad om att han är rätt person
att leda Finansiella Institutioner vidare. Den institutionella affären är
central för att Swedbank ska kunna fortsätta växa som företagsbank och vi
behöver bygga vidare på våra relationer till institutioner, organisationer och
banker, säger Ola Laurin, chef för Stora Företag & Institutioner.

Elisabeth Wretlinge Zorn blir tillförordnad chef för Group HR. Förändringarna
träder i kraft den 1 september och rekryteringen av en ny chef för Group HR
inleds omgående.

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt
Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2016 klockan 08:00
För ytterligare information:
Ola Laurin, chef Stora Företag & Institutioner, Swedbank, tel 08-5859 2917
Gabriel Francke Rodau, tf kommunikationchef, Swedbank, tel 08-5859 2107
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen
och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial
Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och
Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter.
Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 640 000 företags- och
organisationskunder med 266 kontor i Sverige och 143 kontor i de baltiska
länderna. 2015 hade vi 850 miljoner digitala kontakter med våra kunder.
Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 juli 2016
uppgick balansomslutningen till 2 476 miljarder kronor.
Läs mer på www.swedbank.se