Lars Ljungälv, idag chef för Södra regionen i Swedbanks svenska bankverksamhet
har idag utsetts till ny chef för enheten Stora företag inom affärsområdet Stora
Företag & Institutioner.
Lars Ljungälv har arbetat inom Swedbank som regionchef i Svensk bankverksamhet
sedan 2014. Han har tidigare bl.a. varit vd för Färs & Frosta Sparbank och
Sparbanken Öresund.

– Lars Ljungälvs gedigna kompetens och erfarenhet inom företagsaffären blir en
värdefull tillgång, inte minst i vår breda företagssatsning. I sin nya roll
kommer Lars fortsätta bygga vår företagsaffär och vara med och vidareutveckla
affärsmodellen och strategin för att ytterligare stärka vår position som
företagsbank, säger Elisabeth Beskow, chef för Stora Företag & Institutioner i
Swedbank.

Lars Ljungälv kommer att ingå i Swedbanks koncernledning. Nuvarande chefen för
Stora företag, Henrik Forzelius, har bestämt sig för att lämna banken.

Ny chef för Södra regionen inom Svensk bankverksamhet blir Peter Nordblad.

 Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt
Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2016 klockan 08:00
För ytterligare information:
Elisabeth Beskow, chef Stora Företag & Institutioner, Swedbank, tel 08-5859 3101
Gabriel Francke Rodau, tf kommunikationchef, Swedbank, tel 08-5859 2107
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen
och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial
Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och
Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter.
Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 640 000 företags- och
organisationskunder med 266 kontor i Sverige och 143 kontor i de baltiska
länderna. 2015 hade vi 850 miljoner digitala kontakter med våra kunder.
Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 juli 2016
uppgick balansomslutningen till 2 476 miljarder kronor.
Läs mer på www.swedbank.se