Alma Media Oyj                Pörssitiedote                 31.8.2016 klo 9.30

TALENTUMIN VÄHEMMISTÖOSAKKEITA KOSKEVA LUNASTUSMENETTELY PÄÄTTYNYT

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimeämä välimiesoikeus antoi 7.6.2016
päätöksen Talentum Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajien osakkeita koskevassa
lunastusmenettelyssä. Päätöksen mukaan Talentumin osakkeen lunastushinta oli
1,42 euroa osakkeelta, joka vastasi Alma Median Talentumin osakkeita koskevassa
vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjoamaa hintaa. Koska
välimiesoikeuden päätöksestä ei ole määräpäivään mennessä valitettu, on se
tullut nyt lainvoimaiseksi, ja päätöksen mukainen lunastushinta jäi
lopulliseksi.

Alma Media on maksanut lunastushinnan korkoineen Talentumin vähemmistöosakkaille
8.7.2016 mennessä. Lunastushinnalle on maksettu korkoa 10.12.2015 lukien. Korko
on lakimääräinen viitekorko, joka on ollut 30.6.2016 saakka 0,5 % ja 1.7.2016
lähtien 0,0 %.

Alma Media toteutti syyskuussa 2015 julkistamansa ostotarjouksen ja sai
välimiesoikeuden päätöksellä omistusoikeuden välimiesmenettelyn kohteena oleviin
Talentumin osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Talentumin
osakkeet on poistettu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta 21.4.2016 ja, lukuun
ottamatta Talentumin itse omistamia osakkeita, Alma Media tytäryhtiöineen on
merkitty ainoina osakkeenomistajina Talentum Oyj:n osakasluetteloon 28.4.2016.

ALMA MEDIA OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, puh. 010 665 2201

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi
Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä
mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä,
Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa
asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös
tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä
mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin,
Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 500
ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma
Median vuoden 2015 liikevaihto oli 291,5 miljoonaa euroa. Yhtiön osake
noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.