Nordean varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2016 päätettiin perustaa
nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on tehdä vuoden 2017
varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksia, jotka koskevat hallituksen jäsenten,
hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajan valintaa sekä hallituksen
jäsenten ja tilintarkastajan palkkioita.

Nimitysvaliokunnan muodostavat Nordean niiden neljän äänioikeudeltaan suurimman
osakkeenomistajan edustajat, jotka haluavat osallistua valiokunnan
työskentelyyn. Kullakin näistä osakkeenomistajista on oikeus nimittää yksi
jäsen. Myös Nordean hallituksen puheenjohtaja on nimitysvaliokunnan jäsen.


Nimitysvaliokunnan kokoonpano:
Torbjörn Magnusson, toimitusjohtaja, If, Sampo Oyj:n nimittämä
Mogens Hugo, Nordea-fondenin puheenjohtaja
Katarina Thorslund, Alectan talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja
Anders Oscarsson, AMF:n ja AMF Fonderin osaketoiminnasta vastaava johtaja
Björn Wahlroos, hallituksen puheenjohtaja

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Torbjörn Magnusson.

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 16. maaliskuuta 2017.


Osakkeenomistajan, joka haluaa tehdä ehdotuksen nimitysvaliokunnalle, tulee
toimittaa ehdotuksensa kirjallisena viimeistään 31. joulukuuta 2016. Ehdotuksen
voi tehdä Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com tai lähettää
osoitteeseen:
Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen
c/o Group Legal, H 50
SE-105 71 Stockholm

Lisätietoja:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12