Knowit första bolag att bli Nordic Gold Partner till SAS Institute. SAS
Institute och Knowit stärker sitt samarbete när Knowit utses till SAS Institutes
första Nordic Gold Partner. Satsningen gör att vi nu tillsammans kan verka över
hela den nordiska regionen.
- Knowits samlade kompetens ger våra gemensamma kunder möjlighet att maximera
affärsnyttan med SAS programvaror, säger Einar Halvorsen, Director Alliances &
Channel SAS Institute Nordic Region.

- Vi går nu in i en ny fas i vårt partnerskapet med SAS Institutet och utvecklar
vårt erbjudande på helt nya innovativa sätt. Vi skapar helt unika kundanpassade
lösningar på specifika problem som inte tidigare kunnat lösas, säger Johan
Langgren-Canestrini, affärsansvarig för Knowits erbjudande inom beslutsstöd och
Business Intelligence.

Partnerskapet har till exempel resulterat i Knowits lösning för textanalys för
norska TV2, som möjliggör för uppdragsgivaren att snabbt agera och ta beslut om
program och kanaler baserat på hur de uppfattas av publiken. Lösningen fick Den
Norske Dataföreningens BI-pris för bästa innovation 2015. Juryns motivering
lyfte fram "hur information från sociala medier integreras och analyseras
tillsammans med data från interna källor och automatiska mediemätningar".
Lösningen vidareutvecklas och paketeras nu som en molntjänst av Knowit.

- Den nordiska marknaden kännetecknas av att kunderna är mer aktiva och
efterfrågar mer kvalificerade tjänster. Våra partners är en viktig
framgångsfaktor för vår tillväxtstrategi. Knowit svarar mycket väl upp de
förväntningar och krav vi har i ett regionalt perspektiv, säger Einar Halvorsen.

Knowit är en av SAS Institutes största och mest kompletta partner i Norden med
expertis inom samtliga delar av SAS Institutes plattform från installation till
avancerad analys. Partnerskapet mellan SAS Institute och Knowit etablerades
redan 1995 och har sedan dess vuxit sig allt starkare med åren.

Knowit har idag över 70 konsulter specialiserade inom SAS Institutes produkter
och lösningar, vilket gör Knowit till Nordens största oberoende konsultbolag
inom området.

Läs mer om Knowits erbjudande på portalen
intelligentbusiness.se (http://www.intelligentbusiness.se/).
För mer information, kontakta
Emma Forsberg, tf kommunikationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 37
05 75
eller
Johan Langgren-Canestrini, affärsansvarig, Knowit Decision AB, 08 700 66 00
eller 0730 74 67 77
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande
leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är
förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation,
managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår
kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög
specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990
och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på
fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB
(publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om
Knowit, besök gärna knowitgroup.com.