Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 73 uutta
turbowarranttisarjaa 16.09.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n
(FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian
Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso
Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n
(WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai
myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus.
Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen
nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja
Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016
julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä.
Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin
turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki
Suomi Oyj:n kotisivuilta:
http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät
tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä
esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ)                  |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti)             |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde  |Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n   |
|-etuus       |(NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n    |
|          |(NRE1V), Outotec Oyj:n   (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS),  |
|          |Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V),  |
|          |Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n |
|          |(YTY1V) osake   tai DAX-indeksi              |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen  |Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x    |
|määrä        |Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,|
|          |  käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi|
|          |tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei    |
|          |makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta –     |
|          |Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin|
|          |Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos      |
|          |Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, |
|          |käteissuoritusta ei makseta.               |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi     |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake:     |
|          |virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi:  |
|          |EUREX:in julkaisema   virallinen             |
|          |päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli   |
|          |Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat |
|          |tiedot lopullisista ehdoista.              |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä   |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa    |
|          |taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Ennenaikainen    |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin       |
|Erääntymispäivä   |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut   |
|          |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin    |
|          |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.|
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailuhinta    |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa    |
|          |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja    |
|          |päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki |
|          |varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso  |
|          |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä     |
|          |Rajatason.                        |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde    |Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   |
|          |kohde-etuutena on indeksi:EUREX             |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa    |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta      |EUR                           |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä   |1 turbowarrantti                     |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien     |100 000 – 500 000                    |
|kokonaismäärä    |                             |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka   |Nasdaq Helsinki Oy                    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja   |Markkinatakaajana   toimii Nordea Pankki Suomi Oyj,   |
|          |Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark   A/S ja/tai |
|          |Nordea Bank Norge ASA Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan|
|          |turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,|
|          |  jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen  |
|          |kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa   |
|          |julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan       |
|          |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen |
|          |ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus |
|          |on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos     |
|          |myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00   |
|          |euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille.|
|          |Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi  |
|          |(1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei   |
|          |anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus   |
|          |määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien  |
|          |arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta    |
|          |ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde    |
|          |-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa    |
|          |oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa  |
|          |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että     |
|          |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia |
|          |teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen    |
|          |katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta |
|          |markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.  |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot     |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on       |
|turbowarrantin   |saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta:      |
|kohteesta      |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä  |
|          |sivuilta www.fortum.com, www.metso.com,   www.neste.com, |
|          |www.nokia.com   , www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, |
|          |www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com,  |
|          |www.valmet.com, www.wartsila.com, www.yitgroup.com ja  |
|          |www.deutsche-boerse.comwww.deutsche-boerse.com.     |
|          |Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja   koskevia   |
|          |päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin     |
|          |tietoihin.                        |
+--------------------+---------------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

  Turbowarrantin    Turbowarrantin   Kohde-etuus         Kohde-etuuden
   kaupankäynti      ISIN-koodi                   ISIN-koodi
   -tunnus

  TDAX6X10700NDS     FI4000212287     DAX             DE0008469008
  TDAX6X10600NDS     FI4000212295     DAX             DE0008469008
  TDAX6X10500NDS     FI4000212303     DAX             DE0008469008
  TDAX6X10400NDS     FI4000212311     DAX             DE0008469008
  TDAX6L10300NDS     FI4000212329     DAX             DE0008469008
  TDAX6L10200NDS     FI4000212337     DAX             DE0008469008
  TDAX6L10100NDS     FI4000212345     DAX             DE0008469008
  TDAX6L10000NDS     FI4000212352     DAX             DE0008469008
  TDAX6L9900NDS      FI4000212360     DAX             DE0008469008
  TFUM6X 15NDS      FI4000212378     Fortum Oyj         FI0009007132
  TFUM6X 14NDS      FI4000212386     Fortum Oyj         FI0009007132
  TFUM6L 13NDS      FI4000212394     Fortum Oyj         FI0009007132
  TFUM6L 12NDS      FI4000212402     Fortum Oyj         FI0009007132
  TFUM6L 11NDS      FI4000212410     Fortum Oyj         FI0009007132
  TMEO6X 26NDS      FI4000212428     Metso Oyj          FI0009007835
  TMEO6X 25NDS      FI4000212436     Metso Oyj          FI0009007835
  TMEO6L 24NDS      FI4000212444     Metso Oyj          FI0009007835
  TMEO6L 23NDS      FI4000212451     Metso Oyj          FI0009007835
  TMEO6L 22NDS      FI4000212469     Metso Oyj          FI0009007835
  TNES6X 40NDS      FI4000212477     Neste Oyj          FI0009013296
  TNES6X 38NDS      FI4000212485     Neste Oyj          FI0009013296
  TNES6L 36NDS      FI4000212493     Neste Oyj          FI0009013296
  TNES6L 34NDS      FI4000212501     Neste Oyj          FI0009013296
  TNES6L 32NDS      FI4000212519     Neste Oyj          FI0009013296
  TNOK6X 52NDS      FI4000212527     Nokia Oyj          FI0009000681
  TNOK6X 51NDS      FI4000212535     Nokia Oyj          FI0009000681
  TNOK6X   5NDS      FI4000212543     Nokia Oyj          FI0009000681
  TNOK6X 49NDS      FI4000212550     Nokia Oyj          FI0009000681
  TNOK6L 48NDS      FI4000212568     Nokia Oyj          FI0009000681
  TNOK6L 47NDS      FI4000212576     Nokia Oyj          FI0009000681
  TNOK6L 46NDS      FI4000212584     Nokia Oyj          FI0009000681
  TNOK6L 45NDS      FI4000212592     Nokia Oyj          FI0009000681
  TNOK6L 44NDS      FI4000212600     Nokia Oyj          FI0009000681
  TNRE6X 34NDS      FI4000212618     Nokian Renkaat Oyj     FI0009005318
  TNRE6X 32NDS      FI4000212626     Nokian Renkaat Oyj     FI0009005318
  TNRE6L 30NDS      FI4000212634     Nokian Renkaat Oyj     FI0009005318
  TNRE6L 28NDS      FI4000212642     Nokian Renkaat Oyj     FI0009005318
  TNRE6L 26NDS      FI4000212659     Nokian Renkaat Oyj     FI0009005318
  TOTE6X 44NDS      FI4000212667     Outotec Oyj         FI0009014575
  TOTE6X 42NDS      FI4000212675     Outotec Oyj         FI0009014575
  TOTE6L   4NDS      FI4000212683     Outotec Oyj         FI0009014575
  TOTE6L 38NDS      FI4000212691     Outotec Oyj         FI0009014575
  TOTE6L 36NDS      FI4000212709     Outotec Oyj         FI0009014575
  TSAM6X 44NDS      FI4000212717     Sampo Oyj          FI0009003305
  TSAM6X 42NDS      FI4000212725     Sampo Oyj          FI0009003305
  TSAM6L 38NDS      FI4000212733     Sampo Oyj          FI0009003305
  TSAM6L 36NDS      FI4000212741     Sampo Oyj          FI0009003305
  TSAM6L 34NDS      FI4000212758     Sampo Oyj          FI0009003305
  TSTE6X 85NDS      FI4000212766     Stora Enso Oyj       FI0009005961
  TSTE6X   8NDS      FI4000212774     Stora Enso Oyj       FI0009005961
  TSTE6L 75NDS      FI4000212782     Stora Enso Oyj       FI0009005961
  TSTE6L   7NDS      FI4000212790     Stora Enso Oyj       FI0009005961
  TSTE6L 65NDS      FI4000212808     Stora Enso Oyj       FI0009005961
  TUPM6X 20NDS      FI4000212816     UPM-Kymmene Oyj       FI0009005987
  TUPM6X 19NDS      FI4000212824     UPM-Kymmene Oyj       FI0009005987
  TUPM6L 17NDS      FI4000212832     UPM-Kymmene Oyj       FI0009005987
  TUPM6L 16NDS      FI4000212840     UPM-Kymmene Oyj       FI0009005987
  TUPM6L 15NDS      FI4000212857     UPM-Kymmene Oyj       FI0009005987
  TVAL6X 14NDS      FI4000212865     Valmet Oyj         FI4000074984
  TVAL6X 135NDS      FI4000212873     Valmet Oyj         FI4000074984
  TVAL6L 13NDS      FI4000212881     Valmet Oyj         FI4000074984
  TVAL6L 125NDS      FI4000212899     Valmet Oyj         FI4000074984
  TVAL6L 12NDS      FI4000212907     Valmet Oyj         FI4000074984
  TWRT6X 40NDS      FI4000212915     Wärtsilä Oyj        FI0009003727
  TWRT6X 38NDS      FI4000212923     Wärtsilä Oyj        FI0009003727
  TWRT6L 36NDS      FI4000212931     Wärtsilä Oyj        FI0009003727
  TWRT6L 34NDS      FI4000212949     Wärtsilä Oyj        FI0009003727
  TWRT6L 32NDS      FI4000212956     Wärtsilä Oyj        FI0009003727
  TYTY6X   7NDS      FI4000210968     YIT Oyj           FI0009800643
  TYTY6X 66NDS      FI4000210976     YIT Oyj           FI0009800643
  TYTY6L 62NDS      FI4000210984     YIT Oyj           FI0009800643
  TYTY6L 58NDS      FI4000210992     YIT Oyj           FI0009800643
  TYTY6L 54NDS      FI4000211008     YIT Oyj           FI0009800643

TAULUKKO 2

  Turbo         Lunas    Raja     C/P   Kerroin     Liikkeeseen
  Erääntymis
   warrantin       -tus     taso
-päivä
   kaupankäynti               *           laskupäivä
   -tunnus      hinta

  TDAX6X10700NDS     10700     10700     P              2016-09
  2016-12
                         1/150     -16
-16
  TDAX6X10600NDS     10600     10600     P              2016-09
  2016-12
                         1/150     -16
-16
  TDAX6X10500NDS     10500     10500     P              2016-09
  2016-12
                         1/150     -16
-16
  TDAX6X10400NDS     10400     10400     P              2016-09
  2016-12
                         1/150     -16
-16
  TDAX6L10300NDS     10300     10300     C              2016-09
  2016-12
                         1/150     -16
-16
  TDAX6L10200NDS     10200     10200     C              2016-09
  2016-12
                         1/150     -16
-16
  TDAX6L10100NDS     10100     10100     C              2016-09
  2016-12
                         1/150     -16
-16
  TDAX6L10000NDS     10000     10000     C              2016-09
  2016-12
                         1/150     -16
-16
  TDAX6L9900NDS      9900      9900      C              2016-09
  2016-12
                         1/150     -16
-16
  TFUM6X 15NDS      15,00     15,00     P        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TFUM6X 14NDS      14,00     14,00     P        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TFUM6L 13NDS      13,00     13,00     C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TFUM6L 12NDS      12,00     12,00     C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TFUM6L 11NDS      11,00     11,00     C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TMEO6X 26NDS      26,00     26,00     P        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TMEO6X 25NDS      25,00     25,00     P        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TMEO6L 24NDS      24,00     24,00     C        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TMEO6L 23NDS      23,00     23,00     C        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TMEO6L 22NDS      22,00     22,00     C        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TNES6X 40NDS      40,00     40,00     P        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TNES6X 38NDS      38,00     38,00     P        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TNES6L 36NDS      36,00     36,00     C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TNES6L 34NDS      34,00     34,00     C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TNES6L 32NDS      32,00     32,00     C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TNOK6X 52NDS      5,20      5,20      P     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TNOK6X 51NDS      5,10      5,10      P     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TNOK6X   5NDS      5,00      5,00      P     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TNOK6X 49NDS      4,90      4,90      P     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TNOK6L 48NDS      4,80      4,80      C     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TNOK6L 47NDS      4,70      4,70      C     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TNOK6L 46NDS      4,60      4,60      C     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TNOK6L 45NDS      4,50      4,50      C     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TNOK6L 44NDS      4,40      4,40      C     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TNRE6X 34NDS      34,00     34,00     P        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TNRE6X 32NDS      32,00     32,00     P        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TNRE6L 30NDS      30,00     30,00     C        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TNRE6L 28NDS      28,00     28,00     C        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TNRE6L 26NDS      26,00     26,00     C        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TOTE6X 44NDS      4,40      4,40      P        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TOTE6X 42NDS      4,20      4,20      P        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TOTE6L   4NDS      4,00      4,00      C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TOTE6L 38NDS      3,80      3,80      C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TOTE6L 36NDS      3,60      3,60      C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TSAM6X 44NDS      44,00     44,00     P        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TSAM6X 42NDS      42,00     42,00     P        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TSAM6L 38NDS      38,00     38,00     C        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TSAM6L 36NDS      36,00     36,00     C        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TSAM6L 34NDS      34,00     34,00     C        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TSTE6X 85NDS      8,50      8,50      P     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TSTE6X   8NDS      8,00      8,00      P     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TSTE6L 75NDS      7,50      7,50      C     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TSTE6L   7NDS      7,00      7,00      C     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TSTE6L 65NDS      6,50      6,50      C     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TUPM6X 20NDS      20,00     20,00     P     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TUPM6X 19NDS      19,00     19,00     P     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TUPM6L 17NDS      17,00     17,00     C     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TUPM6L 16NDS      16,00     16,00     C     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TUPM6L 15NDS      15,00     15,00     C     1          2016-09
  2016-12
                                 -16
-16
  TVAL6X 14NDS      14,00     14,00     P        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TVAL6X 135NDS      13,50     13,50     P        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TVAL6L 13NDS      13,00     13,00     C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TVAL6L 125NDS      12,50     12,50     C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TVAL6L 12NDS      12,00     12,00     C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TWRT6X 40NDS      40,00     40,00     P        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TWRT6X 38NDS      38,00     38,00     P        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TWRT6L 36NDS      36,00     36,00     C        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TWRT6L 34NDS      34,00     34,00     C        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TWRT6L 32NDS      32,00     32,00     C        1/5      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TYTY6X   7NDS      7,00      7,00      P        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TYTY6X 66NDS      6,60      6,60      P        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TYTY6L 62NDS      6,20      6,20      C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TYTY6L 58NDS      5,80      5,80      C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16
  TYTY6L 54NDS      5,40      5,40      C        1/2      2016-09
  2016-12
                               -16
-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 15.09.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.