Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 6 uutta
turbowarranttisarjaa 29.09.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on DAX-indeksi.
Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien
lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään
mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja
Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016
julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä.
Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin
turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki
Suomi Oyj:n kotisivuilta:
http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät
tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä
esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ)                  |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti)             |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde  |DAX-indeksi                        |
|-etuus       |                             |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen  |Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x    |
|määrä        |Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,|
|          |  käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi|
|          |tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei    |
|          |makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta –     |
|          |Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin|
|          |Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos      |
|          |Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, |
|          |käteissuoritusta ei makseta.               |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi     |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake:     |
|          |virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi:  |
|          |EUREX:in julkaisema   virallinen             |
|          |päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli   |
|          |Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat |
|          |tiedot lopullisista ehdoista.              |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä   |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa    |
|          |taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Ennenaikainen    |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin       |
|Erääntymispäivä   |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut   |
|          |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin    |
|          |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.|
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailuhinta    |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa    |
|          |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja    |
|          |päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki |
|          |varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso  |
|          |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä     |
|          |Rajatason.                        |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde    |Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   |
|          |kohde-etuutena on indeksi:EUREX             |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa    |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta      |EUR                           |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä   |1 turbowarrantti                     |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien     |200 000                         |
|kokonaismäärä    |                             |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka   |Nasdaq Helsinki Oy                    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja   |Markkinatakaajana   toimii Nordea Pankki Suomi Oyj,   |
|          |Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark   A/S ja/tai |
|          |Nordea Bank Norge ASA Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan|
|          |turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,|
|          |  jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen  |
|          |kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa   |
|          |julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan       |
|          |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen |
|          |ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus |
|          |on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos     |
|          |myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00   |
|          |euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille.|
|          |Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi  |
|          |(1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei   |
|          |anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus   |
|          |määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien  |
|          |arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta    |
|          |ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde    |
|          |-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa    |
|          |oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa  |
|          |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että     |
|          |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia |
|          |teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen    |
|          |katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta |
|          |markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.  |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot     |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on       |
|turbowarrantin   |saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta:      |
|kohteesta      |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä  |
|          |sivuilta www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee   |
|          |tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse   tutustua|
|          |kohde-etuutta koskeviin tietoihin.            |
+--------------------+---------------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin  Turbowarrantin Kohde-etuus Kohde-etuuden
  kaupankäynti    ISIN-koodi           ISIN-koodi
  -tunnus

TDAX6X10800NDS  FI4000211016  DAX     DE0008469008
TDAX6X10700NDS1 FI4000211024  DAX     DE0008469008
TDAX6X10600NDS1 FI4000211032  DAX     DE0008469008
TDAX6X10500NDS1 FI4000211040  DAX     DE0008469008
TDAX6X10400NDS1 FI4000211057  DAX     DE0008469008
TDAX6L10300NDS1 FI4000211065  DAX     DE0008469008

TAULUKKO 2

Turbo      Lunas  Raja  C/P Kerroin  Liikkeeseen  Erääntymis
  warrantin     -tus    taso   *        laskupäivä   -päivä
  kaupankäynti    hinta
  -tunnus

TDAX6X10800NDS  10800  10800  P     1/150 2016-09-29  2016-12-16
TDAX6X10700NDS1 10700  10700  P     1/150 2016-09-29  2016-12-16
TDAX6X10600NDS1 10600  10600  P     1/150 2016-09-29  2016-12-16
TDAX6X10500NDS1 10500  10500  P     1/150 2016-09-29  2016-12-16
TDAX6X10400NDS1 10400  10400  P     1/150 2016-09-29  2016-12-16
TDAX6L10300NDS1 10300  10300  C     1/150 2016-09-29  2016-12-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 28.09.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.