Selskabsmeddelelse - Nr. 39 / 2016

 

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Zealand pr. 30. september 2016

København, 30. september 2016 - I henhold til § 6 i Bekendtgørelse om udsteders oplysningsforpligtelser udsender Zealand meddelelser med information om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet ved udgangen af en kalendermåned, hvor der har været ændringer i aktiekapitalen. 

I selskabsmeddelelse nr. 34 / 2016 fra 6. september 2016 og selskabsmeddelelse nr. 35 / 2016 fra 23. september 2016 meddelte Zealand om forhøjelser af sin aktiekapital efter udnyttelse af medarbejderwarrants. I forlængelse af disse meddelelser er det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Zealand pr. 30. september 2016 som angivet i nedenstående tabel:

 

Dato
Antal aktier
(a nominel værdi 1 kr.)
Aktiekapital
(nominel værdi i kr.)
Antal stemmerettigheder
30. september 2016 24.587.032 24.587.032 24.587.032

Tallene i tabellen inkluderer ikke de 1.475.221 nye aktier, der er tegnet i et nylig gennemført udbud af nye Zealand-aktier som meddelt af Zealand i selskabsmeddelelse nr. 38 / 2016 tidligere i dag. Disse nye aktier vil blive registreret hos Erhvervsstyrelsen den 4. oktober 2016, hvorefter Zealands aktiekapital vil beløbe sig til 26.062.253 kr. fordelt på 26.062.253 stk. aktier a nominelt 1 kr.

*****

For yderligere information, kontakt venligst:

Hanne Leth Hillman, direktør for Investor Relations og kommunikation
Tlf.: 50 60 36 89, e-mail: hlh@zealandpharma.com

Om Zealand Pharma
Zealand Pharma A/S (Nasdaq København: ZEAL) ("Zealand") er en bioteknologisk virksomhed med fokus på opfindelse, design og udvikling af nye peptid-baserede lægemidler. Zealand har en portefølje af lægemidler og produktkandidater under licenssamarbejder med Sanofi, Helsinn og Boehringer Ingelheim og en pipeline af egne, fuldejede lægemiddelkandidater, der primært retter sig mod specialsygdomsområder med store uopfyldte behov.

Virksomhedens har opfundet lixisenatide, en prandial GLP-1-agonist til én gang daglig dosering til behandling af type 2- diabetes, som er udlicenseret til Sanofi. Lixisenatide markedsføres som Lyxumia® globalt uden for USA og er godkendt som AdlyxinTM i USA. En præmiks-kombination af lixisenatide med insulin glargine (Lantus®), er under regulatorisk behandling i både USA og Europa.

Zealands pipeline af egne lægemiddelkandidater omfatter: Dasiglucagon* (ZP4207) i enkeltdosis-version til nødbehandling af insulinchok (fase II); Glepaglutide* (ZP1848) til behandling af korttarmssyndrom (fase II); Dasiglucagon (ZP4207) i flerdosis-version tiltænkt til brug i et bi-hormonelt, kunstigt bugspytkirtelsystem til bedre kontrol af hypoglykæmi (under forberedelse til fase II); ZP2929 til behandling af diabetes/fedme; samt en række terapeutiske peptider i præklinisk udvikling.

Zealand har adresse i København (Glostrup). For yderligere oplysninger om virksomheden og dens aktiviteter henvises til www.zealandpharma.com, og Zealand kan også følges på Twitter @ZealandPharma

* Dasiglucagon og glepaglutide er foreslåede INN-navne (proposed International Nonproprietary Names (pINN))