Nordea sai 30. syyskuuta lopullisen pääomapäätöksen valvovilta viranomaisilta.
Pankin ydinvakavaraisuussuhteelle asetettu vaatimus oli 17,3 prosenttia 30.
syyskuuta.

Asetetusta 17,3 prosentin ydinvakavaraisuusvaatimuksesta 0,85 prosenttia (mikä
vastaa noin 1,2 miljardin euron ydinvakavaraisuusvaatimusta ja yhteensä noin 1,5
miljardin euron omia varoja koskevaa vaatimusta) perustuu valvontaviranomaisten
kollegion vuonna 2016 suorittamaan PD-tarkastukseen (PD = maksukyvyttömyyden
todennäköisyys) sekä yritysluottojen riskipainoja koskevaan muistioon (FI Ref.
15-13020).

Nordea huomioi Ruotsin Finanssivalvonnan tekemän PD-tarkastuksen ja
yritysluottojen riskipainoja koskevan muistion (FI Ref. 15-13020) mukaisen 0,85
prosentin pääomavaatimuksen. Pankin oma perusteellinen analyysi johtaa eri
loppupäätelmään kuin Ruotsin Finanssivalvonnan hyvin tiukka arvio.

Nordean ydinvakavaraisuussuhde oli 16,8 prosenttia 30. kesäkuuta 2016 (pro forma
17,2 prosenttia jo toteutetun synteettisen arvopaperistamisen vaikutukset mukaan
lukien). Nordea uskoo edistyneensä merkittävästi pääoma- ja osinkotavoitteidensa
saavuttamisessa, kun kolmannen vuosineljänneksen tulos julkistetaan. Lopullinen
päätös osingonjaosta tehdään vuonna 2017 pidettävässä yhtiökokouksessa.

- Olemme kuluneen vuosikymmenen aikana luoneet 31 miljardia euroa omaa pääomaa
ja vahvistaneet ydinvakavaraisuussuhdettamme 5,9 prosentista 17,2 prosenttiin.
Tuloskehityksemme on samalla ollut Euroopan vakaimpia ja Nordean tase
eurooppalaispankkien vahvimpia. Se näkyy myös eri luokituslaitosten myöntämissä
luottoluokituksissa. Nordean luokitukset ovat korkeimpien joukossa. Uusiin
pääomavaatimuksiin sopeutuminen ei vaikuta liiketoimintaamme, sanoo Nordean
konsernijohtaja Casper von Koskull.


Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Helga Baagøe, konserniviestintä, +46 72 141 18 07
Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa/raportissa annetut tiedot Ruotsissa
annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980),
Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) ja/tai markkinoiden
väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen (N:o 596/2014) mukaisesti.