Carina Åkerström har utsetts till ställföreträdande koncernchef i Handelsbanken.
Hon är chef för Handelsbanken i Stockholm och sedan 2008 medlem av bankens
Senior Management. Carina Åkerström kommer framledes dessutom att ansvara för
Handelsbankens storföretagsaffär – Large Corporates.

Elisabet Jamal Bergström har utsetts till Chief Sustainability Officer. Hon
arbetar idag som chef för Hållbarhetsfrågor och kommer att ingå i bankens Senior
Management. Elisabet Jamal Bergström efterträder Katarina Berner Frösdal som
blir stabschef, Chief Operating Officer, för de affärsstödjande enheterna för
Handelsbanken i Sverige. De tillträder sina nya befattningar den 4 oktober.

Michael Green har utsetts till Senior Advisor. Han kommer i sin nya roll bland
annat ta plats i dotterbolagsstyrelser och utländska
regionbanksstyrelser. Michael Green kommer dessutom arbeta med koncerngemensamma
uppdrag. Han lämnar därmed sin nuvarande tjänst som chef för Handelsbanken
Sverige. Han tillträder sin nya befattning den 4 oktober.

Någon ny chef för Handelsbanken i Sverige utses inte.

Istället kommer Magnus Ericson, chef för Handelsbanken i Norra Sverige, Pontus
Åhlund, chef för Handelsbanken i Mellansverige, Carina Åkerström, chef för
Handelsbanken i Stockholm, Katarina Ljungqvist, chef för Handelsbanken i Västra
Sverige och Göran Stille chef för Handelsbanken i Sydöstra Sverige
fortsättningsvis rapportera direkt till Handelsbankens VD och koncernchef Anders
Bouvin.

För ytterligare information kontakta:

Anders Bouvin, koncernchef, + 46 8 – 22 92 20
Johan Lagerström, informationschef, + 46 8 – 701 13 95, + 46 70 – 265 80 14
Mikael Hallåker, chef Investor Relations + 46 8 – 701 29 95, + 46 70 – 266 29 95

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2016 klockan 08.00 CET. För mer
information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se